Alumni

Welcome to the Swansea Metropolitan: Alumni Organisation

A special welcome and congratulations to all our graduates.It's been great to have you back.
This website is here to celebrate your achievements and give you access to the benefits and services available to you as a Swansea Metropolitan Alumni

The aim of the organisation is to:

  • Promote networking and to encourage good relations between members
  • Promote support for current students with their studies and research
  • Encourage career development of members
  • Maintain links with the University
  • Organise events and reunions

If you're interested in joining the organisation, please send us a message or complete our on-line registration form.

 

Croeso i Brifysgol Fetropolitan Abertawe: Cyn-fyfyrwyr

Croeso arbennig a llongyfarchiadau i'n holl raddedigion. Mae'n grêt eich cael chi'n ôl.
Mae'r wefan hon yma i ddathlu eich cyraeddiadau ac i roi mynediad i chi at fanteision a gwasanaethau sydd ar gael i chi fel un o Gyn-fyfyrwyr Metropolitan Abertawe.

Nod y sefydliad yw:

  • Hyrwyddo rhwydweithio ac annog perthnasoedd da rhwng aelodau
  • Hyrwyddo cymorth i fyfyrwyr presennol wrth iddynt astudio a chynnal gwaith ymchwil
  • Annog datblygiad gyrfa aelodau
  • Cynnal cysylltiadau gyda'r Brifysgol
  • Trefnu digwyddiadau ac aduniadau

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, anfonwch neges neu llenwch ein ffurflen gofrestru ar-lein.